Spis spraw z jednolitym rzeczowym wykazem aktPobierz Spis Spraw dla:

1. organów samorządowych w gminach, powiatach i województwach
oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwach


2. izb celnych i skarbowych oraz urzędów celnych i skarbowych


3. Głównego Urzędu Statystycznego oraz urzędów statystycznych


Formularz Spis Spraw.xls

Uruchom w Excel, OpenOffice, LibreOffice
Dostosowanie Spisu Spraw do innych Rzeczowych Wykazów Akt - formatxls@op.plwww.spisspraw.za.pl